To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Liczba
  Konferencja "Mediacja. Rozmowa, zrozumienie, rozwiązanie." - Opole
już niedostępne -

Prelegenci:

Bożena Smyczyńska - socjolog. Mediator stały Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów. Kierownik Koła KSM w Opolu. Rekomendowana w SO w Opolu Jedna z realizatorów programu pilotażowego Sądu w Opolu - " Mediacje to nic nie kosztuje". Propagatorka idei mediacji w środowisku ze szczególnym uwzględnieniem promocji wśród dzieci i młodzieży szkół opolskich.

Anna Gmurowska - Mediator stały wpisany na listę mediatorów Sądu Okręgowego w Kaliszu w zakresie prawa karnego, cywilnego, rodzinnego, gospodarczego oraz prawa pracy; Funkcjonariusz Służby Więziennej; Inicjatorka działań na rzecz rozwoju mediacji w Służbie Więziennej oraz w społecznościach lokalnych, a także propagowania mediacji rówieśniczych w szkołach; Wykładowca przedmiotów prawno-administracyjnych; Trener szkoleniowiec specjalizujący się w prowadzeniu szkoleń z zakresu: prawa i postępowania administracyjnego, prawa pracy, rozwiązywania konfliktów rodzinnych, mediacji, mediacji w oświacie, komunikacji interpersonalnej, rozwoju osobistego, autoprezentacji, zarządzania przez cele, motywacji oraz współpracy w grupie. Prowadząca szkolenia dla pracowników oświaty, urzędników jednostek samorządu terytorialnego, kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce, biznesu, organizacji pozarządowych oraz osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo; Koordynatorka projektów skierowanych m.in.do funkcjonariuszy Służby Więziennej, osób pozbawionych wolności, osób bezrobotnych, osób starszych oraz do dzieci i młodzieży.

Grażyna Górska - Mediator, prawnik - Absolwentka Absolwentka Administracji na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Absolwentka Administracji na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; Absolwentka Uzupełniających Studiów Prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; Absolwentka Studiów Podyplomowych Akademia Mediatora w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, Oddział Zamiejscowy we Wrocławiu; uczestniczka specjalistycznego szkolenia dla mediatorów z mediacji cywilnych i gospodarczych (szkolenie II stopnia) organizowane przez Centrum Mediacji Partners Polska z siedzibą w Warszawie; uczestniczka licznych kursów doszkalające m.in. z zakresu efektywnej komunikacji, zarządzania zasobami ludzkimi, skutecznego motywowania pracowników, zarządzania pracownikami w okresie zmiany, budowania wizerunku firmy, savoir-vivre w biznesie. Doświadczenie zawodowe: Od 2002 r. do 2012 r. Prawnik i Dyrektor Zarządzający w Kancelarii Prawa Gospodarczego i Sportowego we Wrocławiu, Pełnomocnik ds. Jakości ISO 9001:2008, specjalista z zakresu prawa cywilnego, w tym gospodarczego i sportowego, wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie negocjacji, sporządzania i opiniowania umów cywilnych i gospodarczych, kontraktów sportowych, porumień, projektów opinii prawnych, dochodzenia wierzytelności itp., specjalista ds. personalnych i public relations. Działalność w zakresie mediacji: Mediator w sprawach gospodarczych, cywilnych, rodzinnych i sportowych, założycielka i Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych, mediator stały wpisany na listę mediatorów w sprawach cywilnych w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, Opolu, Świdnicy, Sieradzu i Łodzi, mediator przy Dolnośląskiej Izbie Rzemieślniczej we Wrocławiu, członek Zachodniej Izby Gospodarczej we Wrocławiu.


Program konferencji

Mediacja. Rozmowa, zrozumienie, rozwiązanie.

godz. 09:00

Rejestracja uczestników, poczęstunek powitalny

godz. 10:00

Rozpoczęcie konferencji

- Przywitanie przybyłych gości

- Przedstawienie założeń oraz celu konferencji

- Krótka prezentacja dot. Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014

godz. 10:15

Specyfika mediacji - przedstawienie idei, zasad

- Psychologiczne aspekty mediacji (dynamika konfliktu i towarzyszące mu emocje)
- Krótka charakterystyka rodzajów mediacji: karnych, w sprawach nieletnich, rodzinnych, gospodarczych i innych
- Rola mediatora - postawa, osobowość, granice etyczne, umiejętności; kontakt z mediatorem

godz. 11:45

Przerwa kawowa

godz. 12:00

Praktyczne zastosowanie mediacji w różnych rodzajach sporów

- Zastosowanie mediacji w różnych dziedzinach życia społecznego i prawnego - przykłady
- Zastosowanie mediacji w procesie wychowania i edukacji - przykłady
- Korzyści wynikające z mediacji

godz. 12:45

Przerwa kawowa

godz. 13:00

Pytania uczestników, dyskusja
Podsumowanie konferencji

godz. 14:00

Lunch dla wszystkich uczestników

Zobacz również:

konferencje konferencje w Opolu wydarzenia Opole